abasia-astasia
n.

  1. astasia-abasia
48 queries 0.408