aboulia

aboulia


noun

  1. abulia.

noun

  1. a variant spelling of abulia

n.

  1. Variant ofabulia
52 queries 0.583