achillodynia
n.

  1. Pain due to achillobursitis.
47 queries 0.594