agram

agram


noun

  1. German name of Zagreb.

noun

  1. the German name for Zagreb
54 queries 0.561