Athenai

Athenai


Athenai [ah-thee-ne] Examples noun

  1. Greek name of Athens.

Examples from the Web for athenai Historical Examples of athenai

  • Altertumswissenschaft (supplement, part i., article “Athenai”; Stuttgart, 1903).

    Encyclopaedia Britannica, 11th Edition, Volume 2, Slice 7

    Various

  • 54 queries 0.577