babian jiang

babian jiang


noun

  1. a river in S China, flowing SE to the Red River in N Vietnam. 500 miles (805 km) long.
53 queries 0.541