carew

carew


noun

  1. Thomas,1598?–1639?, English poet.
  2. a male given name.

noun

  1. Thomas. ?1595–?1639, English Cavalier poet
53 queries 0.768