cheesewood
noun

  1. Australian rare the tough yellowish wood of Australian trees of the genus Pittosporum: family Pittosporaceae
52 queries 0.383