clausius cycle
noun Thermodynamics.

  1. Rankine cycle.
47 queries 0.385