dacryoadenalgia

dacryoadenalgia


n.

  1. Pain in a lacrimal gland.
53 queries 0.403