encephalomyelitis
noun Pathology.

  1. inflammation of the brain and spinal cord.

noun

  1. acute inflammation of the brain and spinal cord

n.

  1. An acute inflammation of the brain and spinal cord.
54 queries 0.571