gard

gard


noun

  1. a department in S France. 2271 sq. mi. (5882 sq. km). Capital: Nîmes.

noun

  1. a department of S France, in Languedoc-Roussillon region. Capital: Nîmes. Pop: 648 522 (2003 est). Area: 5881 sq km (2294 sq miles)
52 queries 0.568