gastralgia
noun

  1. neuralgia of the stomach.
  2. any stomach pain.

noun

  1. pain in the stomach

n.

  1. gastrodynia
50 queries 0.542