ground owl
noun

  1. the burrowing owl.
48 queries 0.425