Itháki

Itháki


Itháki [ee-thah-kee] noun

  1. Greek name of Ithaca(def 1).
50 queries 0.727