koura
noun plural koura

  1. either of two New Zealand freshwater crayfish of the genus Paranephrops
51 queries 0.517