laryngoplegia
n.

  1. laryngoparalysis
50 queries 0.356