negropont

negropont


noun

  1. Euboea.

noun

  1. the former English name for Euboea
  2. the medieval English name for Chalcis
50 queries 0.513