smectite

smectite


noun Mineralogy.

  1. montmorillonite.
50 queries 0.589