tenomyotomy

tenomyotomy


n.

  1. myotenotomy
67 queries 0.536