thermanalgesia

thermanalgesia


n.

  1. thermoanesthesia
70 queries 0.661