thespis

thespis


noun

  1. flourished 6th century b.c., Greek poet.

noun

  1. 6th century bc, Greek poet, regarded as the founder of tragic drama
52 queries 0.684