tracheitis

tracheitis


noun Pathology.

  1. inflammation of the trachea.

noun

  1. inflammation of the trachea

n.

  1. Inflammation of the trachea.
59 queries 0.584