valet de chambre

valet de chambre


noun, plural va·lets de cham·bre [va-le duh shahn-bruh] /va lɛ də ˈʃɑ̃ brə/. French.

  1. valet(def 1).

noun plural valets de chambre (valɛ də ʃɑ̃brə)

  1. the full French term for valet (def. 1)
51 queries 0.401