white potato

white potato


noun

  1. potato(def 1).
57 queries 0.525