xanthomatous

xanthomatous


adj.

  1. Of or relating to xanthoma.
52 queries 0.567