Xiang Jiang

Xiang Jiang


noun

  1. a river in S China, flowing N to Lake Dongting. 715 miles (1150 km) long.
65 queries 0.572