abele
noun

  1. the white poplar tree, Populus alba.

noun

  1. another name for white poplar
55 queries 0.612