aneto
noun

  1. Pi·co de [pee-kaw th e] /ˈpi kɔ ðɛ/, Spanish name of Pic de Néthou.

noun

  1. Pico de Aneto (ˈpiko de) a mountain in N Spain, near the French border: the highest in the Pyrenees. Height: 3404 m (11 168 ft)
65 queries 0.637