hejiang
noun Pinyin.

  1. a former province in Manchuria, in NE China.
52 queries 0.560