ibrahim pasha

ibrahim pasha


noun

  1. 1789–1848, Egyptian general: governor of Syria 1833–40 (son of Mehemet Ali).

noun

  1. 1789–1848, Albanian general; son of Mehemet Ali, whom he succeeded as viceroy of Egypt (1848)
49 queries 0.521