odontoneuralgia

odontoneuralgia


n.

  1. Facial neuralgia caused by a decayed tooth.
48 queries 0.539