Qilian Shan

Qilian Shan


noun Pinyin.

  1. a mountain range in W China, bordered between Qinghai and Gansu provinces.
50 queries 0.565