retinitis

retinitis


noun Ophthalmology.

  1. inflammation of the retina.

noun

  1. inflammation of the retina
n.

1821, from retina + -itis.

n.

  1. Inflammation of the retina.
51 queries 0.598