undershrub

undershrub


noun

  1. a low shrub.

noun

  1. another name for subshrub
45 queries 0.553