Zhangzhou

Zhangzhou


noun Pinyin.

  1. a city in S Fujian province, in SE China.

noun

  1. a city in SE China, in S Fujian province on the Saikoe River. Pop 410 000 (2005 est)Former name: Lungki
50 queries 0.391