dacryocystalgia

dacryocystalgia


n.

  1. Pain in the lacrimal sac.
51 queries 0.730