dacryocystalgia

dacryocystalgia


n.

  1. Pain in the lacrimal sac.
48 queries 0.561